semanin_logo_800pi_truecolorTělovýchovná jednota SEMANÍN, z.s.

    Fotbalový oddíl 

Členská schůze

 

 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ SEMANÍN, z.s. ( dne 26.2.2019)

Program:

 1. Úvod, presentace, přivítání hostů
 2. Seznámení a schválení programu
 3. Volba mandátové, návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti FO za rok 2018
 5. Zpráva o hospodaření FO za rok 2018, stavu pokladny a stavu členské základny
 6. Návrh Plánu činnosti FO na rok 2019
 7. Návrh Rozpočtu a výše oddílových příspěvků na rok 2019
 8. Návrh a volba nového VV FO a předsedy FO TJ Semanín, z.s.
 9. Diskuse
  8.   Schválení návrhů, dle bodů č.,6,7a 8
  9.   Návrh, doplnění a schválení USNESENÍ z VČS FO
  10. Závěr, poděkování, ukončení
   ………………………………………………………………………………………………………………….
  Složení současného VV FO :  Předseda                    p. Tomáš Čuhel
                                                    Manager a sekretář    p.Miroslav Švihálek                                             
                                                    1.Místopředseda        p. Vladimír Štarman
                                                    2.Místopředseda        p. Bohuslav Sokol ml.                                               
                                                    Člen VV za mládež   p. Ladislav Řehák ml.
  + členové s hlasem poradním = vedení jednotlivých družstev a pořadatelská služba.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Složení současného VV TJ Semanín a zastoupení členy FO :
  Předseda                  p. Ing. Josef Melša                                          
  Místopředseda         p. Miroslav Švihálek (Fotbal)                                                
  Tajemník, sekretář   p. ing. Radek Holubář
  Člen                         p. Jiří Vejrych
  Člen                         p. Tomáš Čuhel        (Fotbal)
  Člen                         p. Ladislav Řehák ml. (Fotbal)
   
  Zastoupení FO ve VV TJ Semanín: p.Tomáš Čuhel, p.Miroslav Švihálek, p. Ladislav Řehák ml.
                             
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Složení realizačních týmů jednotlivých družstev FO :
  Muži   :                  B.Sokol ml., M.Švihálek, M.Dvořák,
  Starší žáci U-15:           L.Řehák ml., J.Netušil
  Starší přípravka U-:  T.Čuhel, P.Adamský, S.Rozvoral
  Pořadatelská služba: P.Kerhart, M.Bednár st, J.Filipi. F.Synek +
  ………………………………………………………………………………………………………………….
   
   ZPRÁVA O STAVU ČLENSKÉ ZÁKLADNY FO TJ SEMANÍN
  ( k 25.2.2019
1. K 25.2.2019, má FO TJ Semanín 61 řádných členů FAČR /+9 „cizí“ (Hůlka, Nešický, Urbanec R., Urbanec P., Kovář, Zadražil + Novotný A., Novotný J., Doleček) –tedy celkem 70 členů. Z toho 45 dospělých a 25 mládeže.

2. V porovnání s loňskou bilancí (tehdy k 25.3.2018) : kdy nás bylo 61 / 40 + 21/ lze konstatovat nárůst členské základny.

3. Nicméně, i přes téměř zanedbatelný nárůst, nám stále dělá zejména mládež veliké starosti, a bude nutné vzhledem k udržení mládežnických družstev se kterými se pracuje hodně odhodlání a dřiny.

4.  Aktuální stav platných registračních průkazů celkem, tedy hráčů, v rámci FO TJ Semanín je 78 (50+ + 28)

5. Vezmeme-li v potaz skutečnost, že TJ Semanín má celkem 97 členů (zdroj web TJ), znamená to že FO tvoří 72% členstva TJ...ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a stavu pokladny  FO TJ SEMANÍN za rok 2018 :
 
Tato zpráva bude velice stručná :
 
Jelikož je FO, vedle  Sportovního oddílu, defacto jediný oddíl v rámci TJ, který hospodaří s prostředky nejen oddílu, ale i celé TJ,  bude Zpráva o hospodaření FO  zveřejněná podle podkladů účetní TJ p.Mlatecové na VH TJ .

 
 
………. Shrnutí HOSPODAŘENÍ FO TJ SEMANÍN za rok 2018:………………
 

Celkem

…..muži …žáci
PŘÍJMY a, zůstatek z r      
                 b, příjmy za r. 2018      

1.PŘÍJMY  za r. 2018 CELKEM

     
2.VÝDAJE za r.2018 CELKEM      
3. ZŮSTATEK  do  roku  2019      
Výdaje TJ za FO (Alu.+ přestupy)      
 

Výroční zpráva o činnosti FO TJ SEMANÍN za rok 2018

 Milí přátelé Semanínského fotbalu,
Tradičně po necelém roce Vám opět předkládám zprávu o činnosti Fotbalového oddíl TJ Semanín, z.s. , kde se pokusím  již po 33. o shrnutí naší společné činnosti za kalendářní rok 2018 a výhledu do roku 2019, ve kterém slavíme úctyhodných 70.let od vzniku fotbalu v Semaníně.
Budu se znovu opakovat, ale opět musím připomenout, že FO tvoří v současné době více než 70% členské základny celé TJ a je, bohužel, jediným oddílem fungujícím na výkonnostní úrovni v organizaci, která čítá necelou 100 (97) členů, v obci o 630 obyvatelích (údaje k 18.7.2018).
Na tomto místě je třeba vždy poděkovat všem našim partnerům, mateřské TJ, obci Semanín, sponzorům (Midas International, Česká spořitelna a.s., Drumell, Mika, Stavebniny Ureš) a jednotlivým soukromým dárcům, kteří nás v naší činnosti podporovali v roce 2018 a snad budou podporovat i nadále.
Stejně tak, již tradičně, bych Vás nyní chtěl požádat o tichou vzpomínku na naše členy a členky, kteří tvořili 70 let historie fotbalu i sportu v Semaníně, ale již nejsou mezi námi, pouze v našich srdcích. …  /30 sec./ …... Děkuji.    
V roce 2018, který byl pro náš klub 69. rokem působení na fotbalových mapách, se opět stala spousta událostí, které se časem dostanou do kroniky tohoto klubu. Sportovní stránku činnosti FO za kalendářní rok, vždy dělíme v kontextu dvou probíhajících sezón. 
Muži v sezoně 2017/18 skončili v 1.A třídě po nepovedeném jaru na předposledním 13.místě a po jedné sezóně se opět vrátili do1.B třídy. Přesto se stále drží na špici nejlepších vesnických klubů okresu Ústí n.O.  Po podzimní polovině soutěžního ročníku 2018/2019 jsme na 2.místě tabulky s ambicemi na medailové umístění.  
Starší žáci skončili v sezóně 2017/18 na posledním 6.místě. A ve stejné soutěži OP jsou v polovině ročníku 2018/19 na 7., předposledním místě. Poprvé naplno bodovali až v posledním kole, zato proti vedoucímu celku tabulky a dokázali tak i sami sobě, že při dodržení pokynů trenérů a disciplíně fotbal hrát umí. Kádr se mírně stabilizoval, nicméně stále jej trenéři J.Netušil a L.Řehák horko-těžko udržují na samé hranici provozuschopnosti. A tak se neustále dokola opakuje otázka: co a jak dál. K nespokojenosti nám navíc v probíhající sezóně „pomohl“ OFS, který nedokázal akceptovat náš losovací požadavek, aby mohli naši žáci hrát svoje utkání, jako předzápasy před muži.                                                                                                                 Starší přípravka hraje obě hodnocené sezóny 2017/18 a 2018/19 jednotlivé, samostatné turnaje a v nich i podle síly daných soupeřů má výsledkové i výkonnostní výkyvy. Práce trenérů P.Adamského, T.Čuhela a S.Rozvorala, který od podzimu nahradil J.Filipiho je znovu u mládeže obrovsky složitá. Přes všechny problémy, opět zejména s malým počtem hráčů, můžeme být jako klub hrdí na to, že se v našem oddílu dokáže pracovat s touto kategorií, a že nám dělá fotbalovou radost……..
Náš oddíl byl v roce 2018 znovu aktivní i kulturně a společensky, i když v kontextu vzpomínek na „staré dobré časy“ a již několikrát zmiňovaném rozložení členské základny, není naše role v rámci TJ a obce tak výrazná, jak bychom si představovali. Současný životní styl a uspěchaná doba snad ani víc nedovoluje. Nicméně jsme překročili vlastní plány a úkoly, které jsme si stanovili na lońské VČS FO. Na jaře jsme uspořádali Discozábavu FO, naše mládež podstoupila ukázkovou tréninkovou jednotku Wolf Soccer Academy, uspořádali jsme tradiční Čarodějnice s vatrou a několik grilování. Vrcholem roku byla spoluúčast na uspořádání 1.Semanínské Sportiády, velkolepé sportovně-kulturní akci po vzoru olympiády a rockového festivalu (kde náš areál přivítal revivaly světových kapel U2, či Roxette a polodomácí stálici Ouras). Tentokrát pouze epizodní spoluúčast na obecních „Podzimních radovánkách“. Jednotlivá družstva drží tradici „Dopitných“ vždy po polovině a konci sezóny. Závěr roku patřil již další tradici- Silvestrovskému fotbálku.  Brigádnicky jsme se podíleli na úpravách šaten a hřišť. Doba nás donutila prosadit finanční odměny trenérům za jejich čas a práci. Jedním z výsledků jejich práce je např. i fakt, že jsme dlouhou řadu let na čele hodnocení vesnických klubů okresu, nebo pozvánky našim hráčům na srazy okresních výběrů. Ve zkratce se zmíním o odchodech, příchodech a jubileích našich členů, podle kalendáře, jak šel rok 2018: J.Mazal (narození syna Nikolase), M.Votřel (narození syna Mikuláše), odchod-úmrtí Pavla Rybky, J.Důša (kulaté narozeniny, 90.let), odchod-úmrtí Václava Pakosty... Nové a staronové tváře zaregistrované v roce 2018 prostřednictvím našeho klubu jsou: R.Urbanec, L.Stříteský, J.Janisch, F.Altenburger, D.Hýblová, P.Hůlka, P.Urbanec, J.Doleček, D.Turták, T.Krejčí, O.Baťa, J.Chupík, L.Synek a K.Pokorný.                
V roce 2018 a stále i dnes nás, stejně jako jiné kluby podobné úrovně, pronásleduje nedostatek financí, jako dopad dotační aféry FAČRu z roku 2017. Přesto si dovoluji tvrdit, že s pomocí TJ, obce a sponzorů se nám daří držet stav chodu oddílu na dobré úrovni, i když chápu, že dnešní požadavky a nároky jsou daleko větší. U nás sázíme stále ještě na Semanínské srdíčko a patriotismus.  Do příštího období  nás jak v klubu, tak v TJ čekají zásadní rozhodnutí, která se zcela jistě budou promítat do budoucnosti fotbalu i tělovýchovy a sportu v Semaníně vůbec. Dnes budeme volit nový VV FO a případné zástupce do VV TJ.  Je na rozhodnutí každého z nás, aby posoudil zda vůbec a případně jaká je potřeba změna, aby klubová historie mohla u nás pokračovat a nezastavila se po 70.letech tradice.
 M.Švihálek, manager FO TJ Semanín,z.s.

Návrh PLÁNU ČINNOSTI  FO TJ Semanín na rok 2019 :
       1. SPORTOVNÍ část :
 • Pokusit se udržet stávající počet družstev v soutěžích a jejich úroveň.
 • Stabilizovat a vzdělávat vedoucí jednotlivých družstev a pokračovat v práci s vlastní mládeží.
 • Nadále citlivě posuzovat politiku příchodů a odchodů hráčů vzhledem k fotbalovým řádům
   
 • 2. KULTŮRNÍ a  SPOLEČENSKÁ část :
 • Zajistit celoročně důstojný průběh oslav 70.let fotbalu v obci
 • Připravit a zajistit 1 – 2 vlastní kulturní a společenskéakce (Čarodejnice, Zábavu, apod.)
 • Podílet se na pořádání tradičních kulturních a společenských akcí TJ a obce
 • Nadále pokračovat v přátelské spolupráci s okolními kluby a oddíly
 • Zodpovědně přistupovat k politice klubu vůči OFS, PKFS a FAČR 
    
 • 3. BRIGÁDNICKÁčást :
 • Zajistit kvalitní údržbu a opravy stávajících hracích ploch a zařízení FO
 • Podílet se na oficiálních brigádnických akcích TJ a obce
 • Zlepšit kvalitu hracích ploch, včetně odvodňovacího příkopu
 • Zajistit dokončení částečné renovace šaten
 • Zajistit úklid šaten, praní dresů a chod zázemí družstev
   
 

Návrh  ROZPOČTU  FO TJ Semanín na rok 2019 :
1. PŘÍJMY :
 • od členské základny (odd.příspěvky, MOP, apod.)10.000,-
 • od sponzorů (dary, sponzoring, apod.)20.000,-
 • z dotací od FAČR, TJ, obce (dotace, příspěvky, apod.)75.000,-
 • ze vstupného 10.000,-
 • ostatní příjmy (akce, tržby, přestupy, apod.) 35.000,-
          CELKEM PŘÍJMY                                                                                                                                 150.000,-        
                                                                                                                                                                                                 
  2. VÝDAJE :
 • Náklady na rozhodčí a Ds / Sběrné faktury25.000,-
 • Náklady na poplatky ČMFS, startovné, pokuty, poštovné, apod.10.000,-
 • Náklady na nákup materiálu10.000,-
 • Náklady na přestupy a hostování hráčů50.000,-
 • Náklady na ostatní výdaje (cestovné, občerstvení, praní, čl.př., apod.)55.000,-
            CELKEM VÝDAJE                                                                                                                             150..000,-Kč              
   
   
   ÚDRŽBA  2019 :  ( Požadavek na TJ
 • Oprava hracích ploch, výsyppropadlého terénu, vyrovnání a zatravnění hr. ploch,
  vyčištění drenáží, propojení zábradlí, oprava střídaček a branek, úklid šaten )                                           30.000,-Kč
         CELKEM na údržbu                                                                                                                                          30.000,-Kč
   
  ………………………………………………………………………………………………………
   
  …….  Návrh na výši  ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ FO TJ Semanín na rok 2019 :
   
 • Dospělí ( od 18 let, aktivní hráči)                                                                                                                   1.000,-Kč             
 • < >( od 15 let do 18 let )                                                                                                                                          800,-KčOstatní mládež (od zaregistrování do dovršení 15 let )                                                                                            600,-Kč
 • Ostatní funkcionáři a členové ( mimo hráče)                                                                                                            600,-Kč
 • Členský příspěvek FAČR ve stanovené výši ( 200,- / 100,-)200,-Kč
 • Členský příspěvek TJ Semanín ve stanovené výši ( ???)???,-Kč
   
   
 
USNESENÍ  z VČS FO
( ze dne 26.2.2019)
 
Členská schůze Fotbalového oddílu TJ Semanín,
 
 • BERE NA VĚDOMÍ :
  • Zprávu o činnosti FO za rok 2018
  • Zprávu o stavu členské základny FO
  • Zprávu o hospodaření a stavu pokladny FO za rok 2018
       
 • SCHVALUJE :
 • Volbu VV FO a předsedy FO ve složení: Michal Dvořák předseda FO
                                                                    Miroslav Švihálek, manager, sekretář FO
                                                                    Vladimír Štarman, 1.místopředseda FO
                                                                    Bohuslav Sokol, 2.místopředseda FO
                                                                    Tomáš Čuhel, člen VV FO
                                                                    Jiří Mazal, člen VV FO
                                                                    Roman Petr, člen VV FO  
 • Plán činnosti FO TJ Semanín na rok 2019
 • Hospodaření FO TJ Semanín na rok 2019
 • Výši oddílových příspěvků FO TJ Semanín na rok 2019
   
        UKLÁDÁ :
         a, VV FO TJ Semanín :
 • Zajistit plnění plánu činnosti, hospodaření a rozpočtu v roce 2019
 • Zajistit pokračování kvalitativně důstojného chodu oddílu
 • Zajistit hospodárné nakládání, evidenci, manipulaci a kontrolu finančních a materiálních prostředků FO
 • Prosazovat zájmy FO v rámci TJ a obce
          b, Vedením družstev :
 • Důsledně zajišťovat a kontrolovat pořádek, údržbu a nakládání se svěřeným materiálem
 • Důsledně dodržovat a kontrolovat zákaz vstupu na hl.hrací plochu mimo vyhrazené termíny a časy
 • Zodpovědně a důsledně vybírat oddílové a členské příspěvky
          c, Členům FO :
 • Řádně a včas si plnit své základní členské povinnosti – příspěvky (vždy do 2O.každého měsíce) a členství FAČR
 • Podílet se aktivně na všech akcích i brigádách FO, vč. účasti na VH TJ
 • Zodpovědně nakládat se svěřeným materiálem a zařízením
 • Řídit se pokyny správce zařízení, členů VV FO a vedení družstev
   
  
 
 
 
1
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one