semanin_logo_800pi_truecolorTělovýchovná jednota SEMANÍN, z.s.

    Fotbalový oddíl 

Členská schůze

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ SEMANÍN, z.s.

( dne 23.3.2017)

Program: 
Úvod, presentace, přivítání hostů, seznámení a schválení programu
Volba mandátové, návrhové komise
Zpráva o činnosti FO za rok 2016
Zpráva o hospodaření FO za rok 2016, stavu pokladny a stavu členské základny
Návrh Plánu činnosti FO na rok 2017
Návrh Rozpočtu a výše oddílových příspěvků na rok 2017
Návrh a volba nového VV FO a předsedy FO TJ Semanín, z.s.
Diskuse  
Schválení návrhů, dle bodů č.4 a 5 
Návrh, doplnění a schválení USNESENÍ z VČS FO 
Závěr, poděkování, ukončení

………………………………………………………………………………………………………………….

Složení současného VV FO : Předseda p. Tomáš Čuhel, Manager a sekretář p.Miroslav Švihálek, 1.Místopředseda p. Vladimír Štarman, 2.Místopředseda p. Bohuslav Sokol ml., Člen VV za mládež p. Ladislav Řehák ml.
+ členové s hlasem poradním = vedení jednotlivých družstev a pořadatelská služba.

Návrh na složení nového VV FO : dtto.

 

Složení současného VV TJ Semanín a zastoupení členy FO :

Předseda p. Miroslav Švihálek (Fotbal), Místopředseda p. Bohuslav Sokol ml. (Fotbal), Tajemník, sekretář p. ing. Radek Holubář (Sportovní oddíl), Hospodář p.ing.Josef Melša (SPO), Člen p. Tomáš Čuhel (Fotbal), Člen /na odchodu/ p. František Altenburger ………….návrh na doplnění VV TJ ???

Zastoupení FO ve VV TJ Semanín: p.Miroslav Švihálek, p.Bohuslav Sokol ml., p.Tomáš Čuhel. (p.František Altenburger – ukončil činnost v TJ).

Návrh kandidátů za FO do VV TJ Semanín: p.Miroslav Švihálek, p.Bohuslav Sokol, p.Tomáš Čuhel, p.Ladislav Řehák ml.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Složení realizačních týmů jednotlivých družstev FO :

Muži : M.Švihálek, B.Sokol ml., M.Dvořák, V.Štarman ml.
Mladší žáci: L.Řehák ml., J.Netušil
Mladší přípravka: T.Čuhel, J.Filipi, P.Adamský
Pořadatelská služba: P.Kerhart, M.Bednár st, +

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Výroční zpráva o činnosti FO TJ SEMANÍN za rok 2016

Milí přátelé Semanínského fotbalu,

Přesně po jednom roce a dvou dnech Vám předkládám další zprávu o činnosti Fotbalového oddíl TJ Semanín, z.s. Pokusím se v ní již po 31. opět shrnout naši společnou činnost, tentokrát za rok 2016 s výhledem do roku 2017.
Budu se již několikátý rok opakovat, ale opět musím připomenout, že FO tvoří v současné době více než 70% členské základny celé TJ a je, bohužel, jediným oddílem fungujícím na výkonnostní úrovni v organizaci, která čítá necelou 100 (92) členů v obci o 640 obyvatelích (údaje k 31.12.2016).

Znovu je třeba na tomto místě poděkovat všem našim partnerům, mateřské TJ, obci Semanín, sponzorům (Midas International, Stavebniny Vladimír Ureš, Čoko klasik, Česká spořitelna a.s.,) a jednotlivým soukromým dárcům, kteří nás v naší činnosti podporovali v roce 2016 a snad budou podporovat i v letech následujících.
Stejně tak, již tradičně, bych Vás chtěl na začátku požádat o tichou vzpomínku na naše členy, kteří tvořili 65 let historie fotbalu a sportu v Semaníně vůbec, ale kteří již nejsou mezi námi. Děkuji… /30 sec./ …... Děkuji.

Rok 2016 byl pro náš klub 67.rokem působení na fotbalových mapách, což nás řadí mezi sdružení s bohatou historií a zavazující tradicí, ale my ve vedení oddílu jsme si vědomí, že se musíme dívat především do budoucnosti, zejména do té nejbližší. Klade to samozřejmě stále vyšší nároky nejen na samotné vedení, trenéry, ale na každého jednotlivého člena i toho nejmladšího v klubu.

Sportovní stránku činnosti FO za kalendářní rok, je vždy potřeba rozdělit v kontextu dvou probíhajících sezón a rok 2016 v našem oddíle znamenal i znovu posun v zapojení 3. družstev v oficiálních soutěžích.
Muži v té 20015/16 skončili, jako nováček 1.B třídy PKFS po dvouletém předchozím působení v okrese na 5.místě, což je považováno za víc než splněný plán. V polovině ročníku 2016/17,stále pod vedením trenérů B. Sokola ml., M.Švihálka a hrajícího asistenta M.Dvořáka, jsme na 3.místě, což je ještě lepší než jsme doufali, ale netřeba si dávat lehké cíle. Mladší žáci v ročníku 2015/16 hráli ještě turnajovým způsobem a jejich herní i výsledkový projev byl poměrně nevyrovnaný. Hlavní příčinou, která se přenesla i do sezóny 2016/17, kdy se už hraje klasická soutěž na šířku hřiště v počtu 7+1, je malý počet hráčů a tedy velice úzký hráčský kádr, se kterýmžto problémem se trenér L.Řehák ml. s asistentem J.Netušilem potýká již několik sezón. Přesto družstvo dokázalo ve své skupině po podzimu obsadit výborné 3.místo (z 8 účastníků). Motivací pro mladé hráče by nadále mohl být fakt, že současný systém a forma OP dovoluje hrát jednotlivá utkání ml.žáků doma jako předzápasy před jejich dospělými vzory.
Mladší přípravka v sezóně 2015/16 se svou sportovní činností teprve začala. A stejně, jako v právě probíhajícím ročníku 2016/17 se utkává se svými soupeři v jednotlivých turnajích OS v minifotbale. Pod vedením T.Čuhela a zejména J.Filipiho a P.Adamského, kteří ale zatím nemají potřebnou trenérskou licenci. Podstatnější pro klub je jejich zapálení a chuť předávat nejmenším hráčům i hráčkám své poznatky a zkušenosti. Vytrvalost a trpělivost s prací s nejmenšími přinesla po úvodním zkušebním půlroce i první vítězné utkání a později i vítězný turnaj. To by měla být ta největší vzpruha do další práce. I tady však je třeba mít se na pozoru v citlivém skládání kádru, kde by pro nás měla být v současnosti prioritou kvantita před kvalitou, abychom dokázali prvotní nadšení dětí pro fotbal přetavit v jejich celoživotní lásku.

Po společenské stránce je třeba znovu ohodnotit logické vyústění a vůdčí roli ve vedení TJ a taky nalezení společného jazyka se členy VV TJ mimo FO. Změna Stanov TJ byl jen jeden z mnoha podstatných úkolů, na kterých jsme spolupracovali v rámci TJ, ale i na všech dalších úrovních fotbalového hnutí. Vedle členské role a účasti na společenských akcích, aktivech a VH na OFS i PKFS, jsme v loňském roce uspořádali opět Čarodějnice, a pod záštitou FO proběhl v létě za pořadatelství Z.Nováka fotbalový amatérský turnaj s následnou afterparty, který má snahu navázat na dřívější tradiční akce MFC, Babí léto, nebo ONOG. Pro soutěže mládeže se nám po letech snahy podařilo za podpory TJ Semanín, Pardubického krajského úřadu a fi. Tesing TP a JAF Holz získat 4 ks tzv. bezpečných Alubranek. A k pochlubení je i pozvánka hráče, brankáře ml.žáků R.Filipiho na srazy Okresních výběrů. Podíleli jsme se v rámci TJ na pořádání akcí jako Podzimní radovánky, Putování Semanínskou stezkou, několika grilování a částečně pomocí na výstavbě nového přístřešku kůlny. Tradicí se stali klubové „dopitné“ jednotlivých družstev po polovině soutěží závěrečný Vánoční turnaj družstva muřů v softenise a nově i Silvestrovský fotbálek pro příchozí. Heslovitě a podle kalendáře se zmiňuji i o osobních počinech našich členů v roce 2016: M.Votřel (30 let), D.Síbrt (narození syna Matěje), M.Švihálek (svatba), T.Herynek (30 let), D.Krása (40 let), O.Chupík (30 let), M.Šimek (narození syna Matěje) a M.Tomeš (narození dcery Anežky). Takže to byl ve zkratce souhrn událostí v roce 2016.

Dnes končí mandát VV FO, kterému chci za jeho práci poděkovat, a nás všechny volba nového vedení na další min.2 roky. Do následujícího roku 2017 čeká FO nemalá řada úkolů a práce. Doufám, že my všichni v klubu máme fotbal tady rádi, vždyť proto ho děláme, a všem nám musí být jasné, že se samo nikdy nic neudělá. Proto apeluji na všechno naše členstvo, aby každý podle svých možností přidal pomyslnou ruku k dílu a pomohl při utváření příštích dějin a pokračování tradice Semanínského fotbalu, abychom mohli být nadále hrdí na svou činnost, tak, jak já osobně v posledních 40 letech jsem.

Na závěr mé zprávy bych Vás chtěl pozvat i všechny ostatní členy FO na VH TJ Semanín, která se bude konat ve čtvrtek 13.dubna a je rovněž volební. Protože jsme většinovým podílem členské základny je účast každého z nás vzhledem k fungování celé TJ a tím i oddílu fotbalu do budoucnosti důležitá.

M.Švihálek, manager FO TJ Semanín,z.s.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a stavu pokladny FO TJ SEMANÍN za rok 2016 :

………. Shrnutí HOSPODAŘENÍ FO TJ SEMANÍN za rok 2016 :………………

 

Celkem

..muži

žáci

PŘÍJMY a, zůstatek z r

+ 6.265,-

-8.948,-

+15.213,-

b, příjmy za r. 2016

+ 61.682,-

 

 

1.PŘÍJMY za r. 2016 CELKEM

+ 67.947,-

 

 

2.VÝDAJE za r.2016 CELKEM

- 64.705,-

 

 

3. ZŮSTATEK do roku 2017

+ 3.242,-

+ 1.036,-

+ 2.206,-

Výdaje TJ za FO (Alu.+ přestupy)

- 78.598,-

 

 

Pozn.
1.Tato Zpráva o Hospodaření FO je vždy víceméně orientační, i když vychází z údajů v pokladní knize FO. Přesná a úplná evidence finančních prostředků FO je v účetnictví TJ, které vede p.Mlatecová.
2.Některé výrazné položky v roce 2016 (zejména výdaje za přestupní částky, nákup materiálu a vybavení a položky v rámci údržby a provozu hracích ploch a traktůrku) byly po dohodě ve VV TJ v režii TJ a tím se FO velmi rozpočtově ulevilo. TJ kromě nákladů za režii (energie + cestovné + údržba) v roce 2016 „utratila“ za FO 101.150,-Kč (Alubranky 48.400,- + přestupy hráčů 52.750,-), nebýt položek za přestupy, tak už by dnes v Semaníně fotbal neexistoval.
3.V oblasti Výdajů nejsou kalkulovány náklady na úklid šaten za rok 2016 (odměny pro p.Kašparovou). Dále výdaje za praní a opravy dresů, které si jednotlivá družstva hradí z vlastních zdrojů.

 

=====================================================================================================

ZPRÁVA O STAVU ČLENSKÉ ZÁKLADNY FO TJ SEMANÍN

( k 17.3.2017)

 • K 17.3.2017 má FO TJ Semanín 58 řádných členů FAČR /+ 6 „cizí“ (Donát, Kovář O., Nešický, Špatenka M., Šenkýř, Novotný A., Novotný J.) /- tedy celkem 64 členů. Z toho 41 dospělých a 23 mládeže.

 • Jelikož k 15.3.2016 měl FO TJ Semanín 53 řádných členů FAČR /8 „cizích“ /, z toho 40 dospělých a 13 mládeže…. Jedná se o pozitivní nárůst členské základny hlavně u mládeže.

 • Aktuální stav platných registračních průkazů v rámci FO TJ Semanín je 61 (38+23).

 • Pozn.: k 15.3.2016 má TJ Semanín, fotbalový oddíl zaregistrováno v registračním oddělení FAČR 221 záznamů o registračních průkazech (bývalí i současní hráči). Z toho řádných „aktivních“ registrovaných hráčů je 64 (platné registrace)

Pro srovnání:

Stav členské základny TJ Semanín, z.s. ke dni 26.3.2016 /zdroj web TJ – novější není k dispozici/:

TJ dospělí 59 mládež 33

FO dospělí 33 mládež 21

HO dospělí 4 mládež 0

SpO dospělí 28 mládež 13

= TJ měla 92 členů - z toho 54 za FO (tzn., že 66% členstva TJ tvořil FO... a k dnešnímu dni je to již přes 70%)

Návrh PLÁNU ČINNOSTI FO TJ Semanín na rok 2017 :

 • 1. SPORTOVNÍ část :
  Pokusit se udržet stávající počet družstev v soutěžích a jejich úroveň.
  Stabilizovat a vzdělávat vedoucí jednotlivých družstev a pokračovat v práci s vlastní mládeží.
  Nadále citlivě posuzovat politiku příchodů a odchodů hráčů vzhledem k novým fotbalovým řádům
  Pokusit se zapojit do činnosti víc bývalých hráčů staré gardy, příp. novou generaci mládeže

 • 2. KULTŮRNÍ a SPOLEČENSKÁ část :
  Připravit a zajistit 1 – 2 vlastní kulturní a společenské akce (Čarodejnice, MFC, apod.)
  Podílet se na pořádání tradičních kulturních a společenských akcí TJ a obce
  Nadále pokračovat v přátelské spolupráci s okolními kluby a oddíly
  Zodpovědně přistupovat k politice klubu vůči OFS, PKFS a FAČR

 • 3. BRIGÁDNICKÁ část :
  Zajistit kvalitní údržbu a opravy stávajících hracích ploch a zařízení FO
  Podílet se na oficiálních brigádnických akcích TJ a obce
  Zlepšit kvalitu hracích ploch, včetně odvodňovacího příkopu
  Zajistit úklid šaten, praní dresů a chod zázemí družstev

 

Návrh ROZPOČTU FO TJ Semanín na rok 2017 :

1. PŘÍJMY :
od členské základny (odd.příspěvky, MOP, apod.)        10.000,-
od sponzorů (dary, sponzoring, apod.)                           20.000,-
z dotací od FAČR, TJ, obce (dotace, příspěvky, apod.) 25.000,-
ze vstupného                                                                  10.000,-
ostatní příjmy (akce, tržby, přestupy, apod.)                  35.000,-

CELKEM PŘÍJMY                                                        100.000,-

2. VÝDAJE : 
Náklady na rozhodčí a Ds / Sběrné faktury                                           25.000,-
Náklady na poplatky ČMFS, startovné, pokuty, poštovné, apod.            5.000,- 
Náklady na nákup materiálu                                                                  10.000,-
Náklady na přestupy a hostování hráčů                                                 30.000,-
Náklady na ostatní výdaje (cestovné, občerstvení, praní, čl.př., apod.) 30.000,- 

CELKEM VÝDAJE                                                                              100..000,-Kč

ÚDRŽBA 2017 : ( Požadavek na TJ )
Nákup a zajištění provozu nového traktůrku- sekačky pro údržbu stávajících hracích ploch a areálu TJ
Oprava hracích ploch, vísyp propadlého terénu, vyrovnání a zatravnění hr. ploch,
vyčištění drenáží, propojení zábradlí, oprava střídaček a branek, úklid šaten )                                                25.000,-Kč
CELKEM na údržbu                                                                  25.000,-Kč

………………………………………………………………………………………………………

……. Návrh na výši ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ FO TJ Semanín na rok 2017 : 

 • Dospělí ( od 18 let, aktivní hráči) 1.000,-Kč

 • Dorost ( od 15 let do 18 let ) 800,-Kč

 • Ostatní mládež (od zaregistrování do dovršení 15 let ) 600,-Kč

 • Ostatní funkcionáři a členové ( mimo hráče) 600,-Kč

 • Členský příspěvek FAČR ve stanovené výši ( 200,- / 100,-) 200,-Kč

 • Členský příspěvek TJ Semanín ve stanovené výši ( ???) ???,-Kč

 

 

   USNESENÍ z VČS FO   ( ze dne 23.3.2017) 

Členská schůze Fotbalového oddílu TJ Semanín,

 • BERE NA VĚDOMÍ :

  • Zprávu o činnosti FO za rok 2016

  • Zprávu o hospodaření a stavu pokladny FO za rok 2016

  • Zprávu o stavu členské základny FO

 • SCHVALUJE :

 • Volbu VV FO a předsedy FO TJ Semanín, z.s.

 • Plán činnosti FO TJ Semanín na rok 2017

 • Rozpočet FO TJ Semanín na rok 2017

 • Výši oddílových příspěvků FO TJ Semanín na rok 2017  

UKLÁDÁ :

a, VV FO TJ Semanín :

 • Zajistit plnění plánu činnosti a rozpočtu v roce 2017

 • Zajistit pokračování kvalitativně důstojného chodu oddílu a adaptace na nové řády FAČR

 • Zajistit správné a hospodárné nakládání, evidenci, manipulaci a kontrolu finančních a materiálních prostředků FO

 • Prosazovat zájmy FO v rámci TJ a obce

 • Zajistit pracovní a brigádnickou činnost všech členů, a důslednou kontrolu při dodržování zákazu vstupu na hrací plochy

b, Vedením družstev :

 • Důsledně zajišťovat a kontrolovat pořádek, údržbu a nakládání se svěřeným materiálem

 • Důsledně dodržovat a kontrolovat zákaz vstupu na hl.hrací plochu mimo vyhrazené termíny a časy

 • Zodpovědně a důsledně vybírat oddílové a členské příspěvky

c, Členům FO :

 • Řádně a včas si plnit své základní členské povinnosti – příspěvky (vždy do 2O.každého měsíce) a členství FAČR

 • Podílet se aktivně na všech akcích i brigádách FO, vč. účasti na VH TJ

 • Zodpovědně nakládat se svěřeným materiálem a zařízením

 • Řídit se pokyny správce zařízení, členů VV FO a vedení družstev

 

1
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one